حرف خیلی داره از تو چشاش می شه خوند اما نمی گه 

فقط می خوای بری جلو و بهش بگی بگو من گوش می شم هیچی نمی گم نه در حین گفتن نه بعدش خیالت راحت 

ولی شاید بدش بیاد اخه این روزا تو خودشه از جمعیت فراریه ولی هیچی نمی گه

می خوام بهش بگم از چی ناراحتی .....

چشاش خستس ولی نه از بی خوابی معلومه یه غمی هس که تو خودش ریخته و حاضر نیس به کسی بگه

این جور وقتا چی کار باید کرد منظورم اون کسیه که ناراحته 

به نظرتون درسته که به کسی نگه؟؟؟؟؟

منبع : Mu talai |همینجوری
برچسب ها :